Danh mục sản phẩm

ỐNG NHỰA XOẮN HDPE25/32
ỐNG NHỰA XOẮN HDPE30/40
ỐNG NHỰA XOẮN HDPE40/50
ỐNG NHỰA XOẮN HDPE50/65
ỐNG NHỰA XOẮN HDPE65/85
ỐNG NHỰA XOẮN HDPE80/105
ỐNG NHỰA XOẮN HDPE90/110
ỐNG NHỰA XOẮN HDPE 100/130
ỐNG NHỰA XOẮN HDPE125/160
ỐNG NHỰA XOẮN HDPE150/195
ỐNG NHỰA XOẮN HDPE175/230
ỐNG NHỰA XOẮN HDPE200/260
ỐNG NHỰA XOẮN HDPE250/320

PHỤ KIỆN ỐNG NHỰA XOẮN HDPE